BLOG
TOTAL FOOD CONTROL

Normatives i Regulacions actuals sobre Traçabilitat Alimentària

Aquest article s’endinsa a les normatives i regulacions actuals sobre traçabilitat alimentària, destacant el que les empreses del sector necessiten saber per navegar en aquest entorn regulat. Explorarem com aquestes regulacions afecten les operacions diàries de les empreses alimentàries i com en poden assegurar el compliment.

Amb un enfocament pràctic i orientat a la solució, el nostre objectiu és proporcionar als professionals de la indústria alimentària les eines i el coneixement necessaris per enfrontar amb confiança els requisits de traçabilitat, assegurant al mateix temps la seguretat i la qualitat dels seus productes al mercat global.

Normatives i Regulacions actuals a Espanya

Espanya, com a membre de la Unió Europea (UE), segueix un marc regulador estricte i detallat en matèria de traçabilitat alimentària, dissenyat per garantir la seguretat i la qualitat dels aliments al llarg de tota la cadena de subministrament. Aquest marc es basa tant en legislacions europees com en normatives nacionals específiques:

 • Reglament (CE) No 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell: Aquest reglament, conegut com la Llei General d’Alimentació, estableix els principis i els requisits generals de la legislació alimentària a la UE. És fonamental per a la traçabilitat alimentària, ja que exigeix ​​als operadors d’empreses alimentàries garantir que els aliments i els pinsos es puguin rastrejar en totes les etapes de producció, transformació i distribució.
 • Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF): Espanya participa activament al RASFF, un mecanisme de la UE que proporciona als estats membres ia la Comissió Europea una eina eficaç per intercanviar informació sobre mesures preses en resposta a riscos greus per a la salut detectats en aliments o pinsos.
 • Legislació Nacional: A més de complir les normatives de la UE, Espanya ha desenvolupat legislacions nacionals per abordar aspectes específics de la traçabilitat alimentària, adaptant-se a les particularitats del mercat espanyol. Aquestes normatives s’enfoquen a millorar els sistemes de traçabilitat en sectors específics.
 • Normes de Qualitat Específiques: També hi ha normes de qualitat específiques per a certs productes, les quals inclouen requisits de traçabilitat més detallats. Aquestes normes busquen no només assegurar la seguretat alimentària, sinó també preservar la qualitat dels productes.

Desafiaments i Consideracions per al Compliment

Per superar els desafiaments de traçabilitat alimentària al nostre país, les empreses poden adoptar diverses estratègies:

 1. Inversió en Tecnologia: Adoptar solucions tecnològiques avançades, com a sistemes ERP específics per a la indústria alimentària o tecnologies de blockchain, que poden oferir una traçabilitat eficient i segura.
 2. Capacitació Contínua: Desenvolupar programes de formació contínua per assegurar que tot el personal comprengui el seu paper en la traçabilitat i estigui al dia amb les darreres normatives i tecnologies.
 3. Col·laboració a la Cadena de Subministrament: Treballar estretament amb proveïdors i socis de la cadena de subministrament per garantir la transparència i la traçabilitat al llarg de tot el procés.
 4. Mantenir-se Informat: Estar al corrent dels canvis normatius i participar en associacions de la indústria i fòrums per compartir millors pràctiques i solucions a desafiaments comuns.

Beneficis d’usar el Software de Total Food Control

El software de Total Food Control es presenta com una solució innovadora, dissenyada específicament per abordar els desafiaments de traçabilitat alimentària, simplificant el compliment de les regulacions i millorant l’eficiència operativa:

 • Automatització i Eficiència: Automatitza el procés de traçabilitat, des de la recepció de matèries primeres fins al lliurament de productes finals. Això redueix significativament la càrrega de treball manual, minimitzant errors humans i augmentant l’eficiència operativa.
 • Millora en la gestió de riscos: En proporcionar visibilitat completa de la cadena de subministrament, Total Food Control permet una identificació i gestió proactiva dels riscos. En cas de detectar-se un problema de seguretat alimentària, el software facilita la localització ràpida dels productes afectats.
 • Transparència i confiança del consumidor: En proporcionar informació detallada i accessible sobre la traçabilitat dels productes, les empreses poden enfortir la confiança dels consumidors en les seves marques.
 • Innovació i Adaptabilitat: Les empreses poden adaptar-se ràpidament als canvis al mercat i a les noves regulacions de traçabilitat. El software està dissenyat per ser flexible i escalable, permetent la seva adaptació a les necessitats específiques de cada empresa.

Demana la teva Prova GRATIS de Total Food Control

Total Food Control és una eina tecnològica avançada dissenyada específicament per a la indústria alimentària, que simplifica el procés de traçabilitat, assegurant el compliment normatiu i optimitzant les operacions de negoci. Amb Total Food Control, les empreses poden beneficiar-se d’una visibilitat completa de la cadena de subministrament, gestionar millor els riscos de seguretat alimentària i respondre de manera més àgil a qualsevol incidència.

Si voleu experimentar de primera mà com Total Food Control pot transformar la traçabilitat en el seu negoci, us convidem a demanar una prova gratuïta de 10 dies. Descobriu com la nostra solució pot ajudar-lo a complir amb les normatives de traçabilitat de manera més eficient, mentre millora la seguretat alimentària i la satisfacció del client.

No deixeu passar aquesta oportunitat d’elevar els estàndards de qualitat i seguretat a la vostra empresa amb el suport de Total Food Control. Contacteu amb nosaltres avui mateix per iniciar la vostra prova gratuïta de 10 dies.

Comparte nuestro contenido