TOTAL FOOD CONTROL

Els avantatges del software de traçabilitat alimentària

Totes les eines que necessites per al control de la traçabilitat a la recepció, elaboració i distribució d’aliments, amb només un clic.

Garanteix el compliment de la legislació vigent i els requisits legals en seguretat alimentària

Permet donar una resposta ràpida davant d’una alerta alimentària, ja que controla la traçabilitat cap endavant i cap enrere de tots els productes i permet fer una retirada de producte àgil.

Controla de manera eficaç els costos de producció i facilita el mètode FIFO ja que disposa de dades a temps real de les dates de caducitat i els estocs.

Permet el control de minves en la producció, ja que gestiona els estocs mínims i òptims i redueix el malbaratament alimentari.

Les inspeccions de Sanitat seran més àgils i es reduirà el nombre de no-conformitats relacionades amb la traçabilitat d’aliments.

Facilita el control de lots i les dates de caducitat.

Els 4 mòduls que et facilitaran
el control de la traçabilitat

Control de recepció

Controla les matèries primeres, lesdates de caducitat i els estocs mínims. Porta el registre dels proveïdors i controla els magatzems i els inventaris.

Control de producció

Crea i reutilitza receptes amb les quantitats concretes de cada ingredient per reduir minves. Genera arbres de traçabilitat cap enrere i gestiona les dates de caducitat dels productes acabats.

Control de lliuraments

Porta el control dels clients als quals es lliura cada lot, genera arbres de traçabilitat cap endavant i cap enrere i gestiona els lliuraments i les devolucions.

Registre de l’APPCC i els prerequisits

Controls bàsics de qualitat i seguretat alimentària: gestió dincidències, protocols de manipulació daliments i higiene i gestió de formacions del personal.

Mòdul de recepció

 • Control de les matèries primeres i els materials en contacte amb els aliments.
 • Estableix valors d’estoc mínim i estoc òptim per disposar sempre dels ingredients necessaris per a la producció.
 • Crea arbres de traçabilitat enrere, per saber a quin proveïdor i lot pertany cada matèria primera.
 • Control de les dates de caducitat, per utilitzar primer aquelles que estan més a prop de caducar, evitar utilitzar matèries primeres caducades i reduir les minves i els riscos.
 • Control d’al·lèrgens en matèries primeres per determinar els ingredients idonis a cada producció i evitar alertes alimentàries.
 • Control de proveïdors: registre i homologació de proveïdors amb dades com ara el número de registre sanitari o el contacte per poder actuar en cas d’alerta alimentària.
 • Control de magatzems, congeladors i cambres frigorífiques i la seva temperatura.

Mòdul de produccions

 • Crea receptes amb la quantitat concreta que es vol produir i la quantitat de cada primera matèria. La recepta s’emmagatzema i la podràs reutilitzar tantes vegades com vulguis per agilitzar el procés de producció.
 • Controla la quantitat de cada ingredient per reduir les minves i el malbaratament d’aliments.
 • Controla els productes acabats a partir d’un número de lot.
 • Control de la data de caducitat de les produccions, per facilitar el mètode FIFO i lliurar-les abans que se n’acosti la caducitat.

Mòdul de lliuraments

 • Control de clients, per portar un registre de les dades dels clients als quals es lliura cada producció.
 • Control de lliuraments, ja que permet registrar a quins clients s’ha lliurat un lot concret, la quantitat, la data de lliurament i la data de caducitat.
 • Control de transportistes, ja que registra dades com ara el nom del transportista, l’estat del camió, la temperatura o la matrícula.
 • Control de devolucions, ja que registra els lliuraments que han estat retornats.

Mòdul de control del sistema APPCC i els prerequisits APPCC

 • Porta els controls bàsics de seguretat i qualitat alimentària de manera fàcil i afegint comentaris i fotografies.
 • Assegureu-vos que s’estan complint els prerequisits del sistema APPCC: control de l’aigua, control de temperatures, control de manteniment, control de neteja, control de plagues…
 • Controla les incidències i fes-ne seguiment de forma àgil.
 • Fes verificacions i registres i tingues tots els aspectes de qualitat i seguretat alimentària sota control.
 • Assegura que tots els protocols de manipulació i higiene alimentària es duen a terme correctament.
 • Gestiona les formacions de la teva plantilla, tant internes com externes, i crea grups de formació segons l’àrea de treball. Gestiona certificats de formació
 • Personalitza les plantilles i estructura de les llistes de verificació adaptant-les a les necessitats de la teva empresa alimentària.

Prova el nostre software de traçabilitat gratis

Ningú millor que tu per comprovar els avantatges del software de traçabilitat alimentària de forma gratuïta durant 10 dies. Accedeix a l’eina sense compromís i descobreix com et pot ajudar a afegir valor a la teva empresa alimentària.