BLOG
TOTAL FOOD CONTROL

Software de Traçabilitat vs Gestió a Paper

A la indústria alimentària, la traçabilitat no és només un requisit reglamentari, sinó una peça clau per garantir la seguretat i qualitat dels productes que arriben a les nostres taules. Tradicionalment, aquest seguiment s’ha fet a través de mètodes en paper, un procés manual que, tot i provar, està ple d’ineficiències i susceptibilitats a errors humans. Tot i això, la tecnologia moderna ofereix alternatives prometedores com Total Food Control que podrien revolucionar aquest procés fonamental.

En aprofundir en aquestes dues metodologies, busquem entendre com les solucions tecnològiques poden no sols complir les exigències actuals de la indústria, sinó també com podrien oferir un camí cap a una gestió més segura i eficient en el futur.

Mètodes de Traçabilitat

Traçabilitat en paper

La traçabilitat en paper és el mètode tradicional utilitzat en moltes indústries alimentàries. Aquest sistema depèn de registres físics com ara formularis, fulls de càlcul impresos i llibres de registres per documentar el viatge d’un producte des del seu origen fins al consumidor final. Els detalls registrats inclouen informació sobre proveïdors, dates de recepció i enviament, temperatures d’emmagatzematge, lots i dates de caducitat.

Tot i que aquest mètode ha estat la columna vertebral de la traçabilitat durant dècades, és propens a errors a causa de l’entrada manual de dades i pot ser laboriós quan es tracta de recuperar informació específica ràpidament, especialment durant les auditories de seguretat alimentària o els recessos de productes.

Traçabilitat amb Total Food Control

D’altra banda, Total Food Control ofereix una solució de software dissenyada per digitalitzar i automatitzar el procés de traçabilitat. Aquest sistema permet als usuaris ingressar i accedir a dades en temps real mitjançant una interfície digital. Amb funcionalitats com l’escaneig de codis de barres, integració de dades de sensors per monitoritzar condicions d’emmagatzematge, i una plataforma centralitzada per administrar tota la cadena de subministrament, Total Food Control cerca eliminar molts dels errors humans associats amb els mètodes en paper.

Comparació dels Mètodes

Eficiència

La gestió de traçabilitat en paper, tot i que és tradicional, és inherentment lenta i propensa a retards, ja que cada entrada i transferència d’informació requereix processament manual. Per exemple, la recuperació de dades de lots antics pot ser un procés tediós que implica revisar munts de fitxers físics. En contrast, Total Food Control automatitza l’entrada i l’emmagatzematge de dades, i permet als usuaris accedir instantàniament a la informació requerida a través d’uns quants clics.

Exactitud i Fiabilitat

El mètode en paper és susceptible a errors humans durant l’entrada de dades i pot resultar en registres incomplets o inexactes, cosa que afecta la fiabilitat de tota la cadena de traçabilitat. Total Food Control, en automatitzar la majoria de les entrades de dades i vincular-se directament amb els sistemes dels proveïdors i clients, redueix significativament el marge derror. A més, la capacitat d’actualitzar i sincronitzar informació en temps real a tota la cadena de subministrament augmenta la precisió i la fiabilitat de les dades.

Costos

Inicialment, la implementació d’un sistema com ara Total Food Control pot requerir una inversió significativa en termes de software i capacitació del personal. No obstant això, a llarg termini, aquest tipus de sistemes pot resultar més econòmic a causa de la reducció d’errors, menys necessitat de mà d’obra per a la gestió de dades i millores en l’eficiència operativa. En comparació, el mètode en paper, encara que més barat d’implementar, incorre en costos continus d’emmagatzematge físic, impressió i gestió de documents, i pot ser més costós a causa de les implicacions d’errors i retreballs.

Escalabilitat

El mètode en paper té limitacions significatives quant a escalabilitat. A mesura que una empresa creix, la gestió d’un volum més gran de documents i la garantia de la integritat de les dades esdevenen més complexes i laborioses. Total Food Control, amb la seva infraestructura digital, escalabilitat i integració fàcil amb nous mòduls i sistemes, facilita l’expansió sense comprometre l’eficàcia o la seguretat.

Accessibilitat i Usabilitat

Mentre que els registres en paper poden ser accessibles a qualsevol persona amb accés físic als fitxers, això també limita la capacitat de compartir informació ràpidament entre departaments o amb parts interessades externes. Total Food Control ofereix una plataforma centralitzada on múltiples usuaris poden accedir a les dades necessàries des de qualsevol ubicació, millorant la col·laboració i la presa de decisions basades en dades en temps real.

Prova GRATIS el Software de Total Food Control

Per a les empreses compromeses amb la millora contínua i l’adaptació als desafiaments d’un mercat dinàmic, adoptar tecnologies innovadores com Total Food Control és un pas estratègic cap al futur. Si la vostra empresa busca optimitzar els vostres processos de traçabilitat i garantir la seguretat alimentària al més alt nivell, una prova gratuïta de Total Food Control podria ser el primer pas cap a la transformació de la seva gestió de traçabilitat.

Us convidem a experimentar de primera mà les capacitats i beneficis d’aquest programari avançat sol·licitant una prova gratuïta de 10 dies. Aquesta és una oportunitat excepcional per veure com Total Food Control pot ajustar-se i millorar els processos específics de la seva empresa sense cap compromís. No deixeu passar l’oportunitat de liderar en eficiència i transparència a la vostra indústria: proveu Total Food Control avui mateix.

Comparte nuestro contenido