BLOG
TOTAL FOOD CONTROL

exemples de traçabilitat
Tipus de traçabilitat alimentària i exemples

Probablement ja sàpigues què és la traçabilitat alimentària: la capacitat de seguir un aliment o producte alimentari des de l’origen fins a la comercialització. Tot i això, hi ha tres tipus de traçabilitat que, en conjunt, són les que permeten rastrejar els productes d’inici a fi:

 1. Cap endavant
 2. Cap enrere
 3. Interna.

Només dues formes de traçabilitat alimentària són obligatòries per llei i s’han d’incloure als plans de traçabilitat: la traçabilitat ascendent i la traçabilitat descendent. Tot i això, és recomanable mantenir la traçabilitat interna per poder relacionar les matèries primeres amb els lots de productes i minimitzar l’impacte en cas de retirada de producte.

A continuació, us expliquem els tres tipus de traçabilitat dels aliments i exemples. Depenent de l’activitat que realitza l’empresa alimentària dins de la cadena alimentària, en necessitarà unes, altres o diverses.

Què és la traçabilitat cap enrere?

La traçabilitat alimentària cap enrere ens permet saber quins productes entren a l’empresa (primeres matèries, ingredients, envasos, altres materials…) i quins són els seus proveïdors. Bàsicament, respon a 4 preguntes:

 1. Què es rep? Es registren dades com: la quantitat del producte alimentari lliurat, la data de consum, la data de caducitat, el número de lot, els ingredients…
 2. De qui es rep? Es prenen dades com ara: l’origen geogràfic dels productes, el proveïdor, dades de contacte del proveïdor…
 3. Quan s’ha rebut? Es registra la data de recepció del producte.
 4. Com es rep? És a dir, es registren dades sobre la recepció del producte alimentari com: on s’emmagatzema, si s’ha barrejat amb altres, tractaments a què s’ha sotmès, controls de qualitat…

Per què és important la traçabilitat cap enrere?

La traçabilitat ascendent és important perquè si no es disposen de bons registres pot trencar la traçabilitat de tota la cadena. Tot i que la importància de la traçabilitat cap enrere s’aprecia sobretot en situacions d’alerta alimentària, quan el perill afecta un ingredient del producte. Disposar de totes les dades permet saber quina és i actuar sobre els productes fabricats amb aquest ingredient (en comptes de tota la producció). A més, permet saber qui és el proveïdor i prendre mesures.

Què és la traçabilitat cap endavant?

La traçabilitat alimentària cap endavant és la que s’aplica als productes ja preparats per sortir de l’empresa (per a l’expedició i el lliurament al client). Ens permet saber on s’ha venut o distribuït un lot de productes alimentaris determinat i identificar els aliments, lots, dates de lliurament i destinataris.

Igual que la traçabilitat cap enrere, respon a 4 preguntes:

 1. A qui s’entrega? És a dir, qui és el responsable de la recepció física del producte i les dades de contacte per poder localitzar el client en cas que sigui necessari. També, dades sobre el transportista com ara: transport, condicions del camió, dades de contacte…
 2. Què s’ha lliurat? És a dir, quin producte s’ha venut concretament, el nombre de lots, la data de caducitat, el format de presentació…
 3. Quan s’ha lliurat? Fa referència al volum de producte alimentari venut com ara el nombre de caixes.
 4. Quan s’ha venut? És a dir, la data de sortida i la data de lliurament de la mercaderia a la destinació final.

Per què és important la traçabilitat cap endavant?

La traçabilitat cap endavant té importància perquè mostra on s’ha distribuït concretament un producte. Així, si hi ha una alerta alimentària i un aliment s’ha comercialitzat en una zona molt localitzada, l’empresa alimentària pot detectar-ho ràpidament i fer una retirada de producte més àgil ia través de la força comercial. A més, sense una traçabilitat descendent correcta es pot trencar la traçabilitat de tota la cadena agroalimentària.

 • Quin producte s’ha venut concretament: el número de lot i/o el nombre d’identificacions de les agrupacions de productes que han sortit de l’empresa.
 • Nombre de caixes, lots, referències, dates de durada mínima…
 • Dades sobre el mitjà de transport: transportista, matrícula, temperatura del camió…

Què és la traçabilitat interna?

La traçabilitat alimentària interna ens permet rastrejar els productes dins de l’empresa, la indústria. Relaciona els aliments que s’han rebut, amb els processos que han seguit (com barrejat, divisió…) dins de l’empresa i els productes finals que han sortit per ser lliurats al destinatari.

Exemples d’informació que podeu registrar:

 1. Els punts de processos: és a dir, per on els productes alimentaris es divideixen, canvien o es barregen.
 2. Tot allò que es produeix, identificant els aliments durant tot el procés de producció i, posteriorment, el producte acabat amb codis com el número de lot o el número de parcel·la on es va produir.
 3. Registres de les matèries primes que s’utilitzaran com a punt de partida en l’elaboració o que s’afegeixen durant el procés.
 4. Les diferents operacions que es duen a terme per obtenir el producte final com ara: transformació, elaboració, emmagatzematge…

Per què és important la traçabilitat interna?

Encara que no és obligatòria per llei, portar una bona traçabilitat de procés (també és coneguda per aquest terme) pot suposar moltes vendes. Per exemple, ajuda a minimitzar l’impacte en cas que es produeixi una alerta alimentària i cal fer una retirada de producte del mercat.

És recomanable, a més, creuar aquesta informació amb dades de control de processament com, per exemple, els registres de temperatura. Això permet a l’empresa alimentària beneficis en controls de qualitat o identificar causes de problemes de forma més eficient.

Controlar la traçabilitat alimentària amb un programari de traçabilitat

Excepte el sector primari, la majoria de les empreses de la indústria alimentària que necessiten un pla de traçabilitat que inclogui tant la traçabilitat ascendent com la descendent.

La quantitat de dades que cal recopilar pot ser aclaparador, però tenir tots els registres complets és molt important per garantir la seguretat alimentària, la innocuïtat dels aliments i la salut pública. Fins fa poc, l’única manera de portar els registres a la indústria alimentària era el paper o l’Excel. Afortunadament, avui dia hi ha softwars de traçabilitat alimentària, com Total Food Control, que et facilitaran enormement el treball a l’obrador.

Són eines cada cop més econòmiques i intuïtives, que inclouen formació i que et permetran controlar la traçabilitat alimentària al 100%: podràs evitar riscos, evitar alertes alimentàries i actuar de forma eficaç i estalviant temps i diners en cas que se’n produeixi una. Amb TFC, digitalitzar la traçabilitat alimentària i tots els registres i verificacions és senzill i ràpid. A més, pots provar el software de traçabilitat alimentària gratis durant 10 dies, i comprovar tu mateix els seus beneficis. Només has de fer clic al següent enllaç o posar-te en contacte amb nosaltres de qualsevol manera i t’hi donarem accés el més ràpid possible.

Aconsegueix la teva prova gratuïta de Total Food Control!: CLICK AQUÍ

Comparte nuestro contenido