BLOG
TOTAL FOOD CONTROL

TOT el que has de saber sobre les Alertes Alimentàries

En un món on la seguretat alimentària és més crucial que mai, les alertes alimentàries tenen un paper fonamental en la protecció de la salut pública. Aquestes alertes, emeses per autoritats sanitàries i organismes de regulació, són una eina vital per informar consumidors, productors i distribuïdors sobre potencials riscos associats amb aliments contaminats, mal etiquetats o que altrament podrien representar-ne una amenaça per a la salut.

Des de la presència d’al·lèrgens no declarats fins a la contaminació per patògens perillosos, les alertes alimentàries cobreixen una àmplia gamma de problemes que requereixen una acció ràpida i eficaç per prevenir malalties i, en casos extrems, salvar vides.

Què són les Alertes Alimentàries?

Existeixen diferències clau entre una alerta alimentària, un retir del mercat i una advertència de seguretat. Mentre que una alerta alimentària s’emet per informar el públic sobre un risc immediat per a la salut, que requereix una acció ràpida per part dels consumidors, com evitar el consum d’un producte específic, una retirada del mercat fa referència al procés mitjançant el qual un producte defectuós és retirat de la cadena de distribució i venda.

D’altra banda, una advertència de seguretat s’emet per a productes que podrien representar un risc menys immediat o directe, però sobre els quals els consumidors han d’estar informats per prendre decisions segures. Les alertes alimentàries són, per tant, una eina essencial en la gestió de la seguretat alimentària, dissenyades per prevenir malalties transmeses per aliments i protegir la salut dels consumidors

Causes Comunes de les Alertes Alimentàries

Les causes darrere de les alertes alimentàries són variades i complexes, reflectint els nombrosos riscos que poden sorgir a qualsevol punt de la cadena de subministrament d’aliments, des de la producció fins al consumidor final. Aquestes són algunes de les causes més comunes que porten a l’emissió d’alertes alimentàries:

Contaminació per Patògens

La presència de microorganismes patògens com bacteris, virus i paràsits als aliments pot causar malalties greus i, en alguns casos, la mort. La contaminació pot passar en diverses etapes de la producció i manipulació d’aliments, incloent-hi la collita, el processament, l’emmagatzematge i la preparació.

Presència d’Al·lèrgens no Declarats

Els al·lèrgens alimentaris no declarats a l’etiquetatge del producte poden provocar reaccions al·lèrgiques greus en persones sensibles. Els al·lèrgens més comuns inclouen fruits secs, llet, ous, soja, blat, peix i marisc. La contaminació creuada durant la producció o un error a l’etiquetatge són causes habituals d’aquest tipus d’alertes.

Contaminació Química

Residus de pesticides, contaminació amb metalls pesants (com mercuri, plom, cadmi), o la presència de substàncies químiques perilloses (com bisfenol A o melamina) poden fer que els aliments siguin insegurs. La contaminació química pot ser el resultat de pràctiques agrícoles inadequades, contaminació ambiental, o l’ús incorrecte d’additius alimentaris.

Objectes Estranys

La contaminació física amb objectes estranys com vidre, metall, plàstic, o fins i tot insectes, pot passar accidentalment durant la producció o l’empaquetat. Aquests objectes no només representen un risc de lesions, sinó que també poden ser un indicatiu de problemes greus als controls de qualitat i seguretat alimentària.

Etiquetatge Incorrecte o Informació Faltant

L’etiquetatge incorrecte inclou errors a les dates de caducitat, omissió d’informació nutricional, o errors a llistar tots els ingredients. Aquests tipus d’errors poden portar a la ingesta accidental de productes caducats o a l’exposició a ingredients potencialment perjudicials per a certs individus.

Frau Alimentari

El frau alimentari, que inclou l’adulteració intencionada d’aliments (per exemple, la dilució de productes amb substituts més barats) o la falsificació d’informació sobre l’origen o la qualitat dels productes, pot ser també motiu d’alertes alimentàries.

Com es Gestionen les Alertes Alimentàries

La gestió de les alertes alimentàries és un procés complex i multifacètic que requereix la cooperació entre diverses entitats, incloses autoritats reguladores, empreses del sector alimentari i consumidors. Aquest procés es pot desglossar en diverses etapes clau:

  1. Detecció i notificació d’un risc alimentari: La detecció d’un risc potencial comença sovint amb la vigilància de la seguretat alimentària, que pot incloure inspeccions rutinàries, proves de laboratori, etc.
  2. Avaluació del Risc: Això implica analitzar la naturalesa del perill, l’extensió de la distribució del producte afectat i el potencial impacte a la salut pública.
  3. Comunicació de l’Alerta al Públic: Aquesta comunicació ha de ser clara, precisa i contenir informació específica sobre el producte afectat (incloent-hi marca, lot, dates de caducitat, etc.).
  4. Retir del Producte Afectat: Simultàniament a la comunicació al públic, s’inicia el procés de retirar el producte afectat de la venda i la distribució.
  5. Recerca i Mesures Correctives: Això pot implicar anàlisis addicionals del producte, revisió dels processos de producció i distribució i avaluació de les pràctiques de seguretat alimentària.
  6. Seguiment i Avaluació: Finalment, les autoritats i les empreses implicades fan un seguiment per assegurar que l’alerta i la retirada del producte s’hagin dut a terme.

Prova GRATIS el Software de Total Food Control

Per a aquells a la indústria alimentària, mantenir-se al dia amb les últimes pràctiques i estàndards de seguretat alimentària és essencial per protegir els seus consumidors i els seus negocis. Total Food Control ofereix una solució integral per gestionar la seguretat i la qualitat dels seus productes alimentaris, des del seguiment d’alertes alimentàries fins a la implementació de mesures preventives i correctives.

Convidem productors, distribuïdors, i qualsevol altre actor rellevant a la cadena de subministrament alimentari a sol·licitar una prova gratuïta de 10 dies de Total Food Control. Descobriu com el nostre software pot ajudar-los a anticipar riscos, gestionar alertes de manera eficaç, i assegurar la conformitat amb regulacions de seguretat alimentària, tot mentre protegeixen els seus consumidors i enforteixen la reputació de la seva marca.

No espereu que una crisi passi per prendre control sobre la seguretat dels seus aliments!

Comparte nuestro contenido