BLOG
TOTAL FOOD CONTROL

Com reduir minves a la indústria alimentària?

Si separem les minves que es produeixen a cada etapa de la cadena de producció d’aliments, poden semblar poca cosa. Tot i això, en conjunt impliquen una sèrie de costos de temps, personal, ingredients i diners. En aquest article t’expliquem tot el que has de saber sobre la reducció de minves i com controlar-les de la millor manera possible amb el software de Total Food Control.

Què són les minves a la indústria alimentària?

Quan parlem de minves a la indústria alimentària, ens referim a matèries primeres i productes sorgits al llarg del procés de conversió que són rebutjats per les característiques del procés o els estàndards de qualitat de la indústria transformadora.

Tipus de minves alimentàries

Per norma general, podem dividir les minves en dos grans grups: les minves conegudes i les minves desconegudes.

Minves conegudes

Són aquelles l’origen i la causa de les quals coneixem, i aquelles a les quals, després del seu anàlisi, podem solucionar-les. Les raons més comunes són la caducitat i el trencament. Per evitar pèrdues de material o productes caducats, els sistemes de gestió de lots s’han de digitalitzar i actualitzar diàriament. Així mateix, per corregir les pèrdues per trencaments, cal parar atenció a aspectes com la manipulació, l’embalatge, l’emmagatzematge i el transport per part del personal o dels clients.

Minves desconegudes

Són aquelles per a les quals no hem pogut trobar-ne l’origen tot i poder identificar-les. En general, aquestes són causades per errors administratius, ja sigui per una mala gestió en ordenar productes, o per una mala gestió al moment de comptabilitzar i registrar l’inventari. Quan es tracta d’errors humans, es recomana fer servir eines automatitzades que ens permetin controlar amb precisió la nostra producció i la traçabilitat dels nostres productes.

Consells per reduir minves a la indústria alimentària

A més del malbaratament d’aliments que representen, les minves són un dels factors que més afecten la rendibilitat de les empreses de la indústria alimentària, per la qual cosa és important tenir un bon sistema de control. Aquestes són algunes recomanacions per reduir minves a la indústria alimentària:

  • Implementació d’un software: gestió automàtica d’entrada i sortida de mercaderies a magatzems, control de qualitat en temps real i traçabilitat.
  • Millorar els processos de seguretat dins del magatzem: D’aquesta manera, els supervisors podran revisar i controlar millor els treballadors i els processos que segueixin.
  • Cura detallada i supervisió de la cadena de distribució: Per evitar pèrdues, és fonamental seguir tots els processos de la cadena de distribució. Des que el producte compleix els estàndards de qualitat establerts fins que es trasllada al magatzem i es col·loca la mercaderia.
  • Controlar la disposició adequada de la mercaderia: És important que el supervisor tingui un bon control sobre la data de venciment del producte i verifiqui que no hi hagi danys.
  • Reutilització d’aliments: Troba noves maneres de fer servir els ingredients que ja tens per ampliar el menú sense comprar-ne més.

Controlar les minves amb una APP

Total Food Control és un software de traçabilitat alimentària desenvolupat per professionals de la indústria alimentària. Aquesta APP disposa de diversos mòduls amb què podràs controlar la recepció, producció i lliuraments dels teus productes. Està pensat perquè els teus empleats puguin fer-lo servir des de qualsevol dispositiu i lloc adaptat a la seva funció dins de l’empresa per tenir un control de les matèries primeres, dates de caducitat i els estocs mínims.

Les empreses que ja usen aquest software de traçabilitat han aconseguit reduir les minves en un 22% i disminuir la pèrdua d’estoc en un 15%. A més, pots provar aquesta APP completament gratis durant 10 dies per veure si s’adapta a la teva empresa.

Aconsegueix la teva prova gratuïta de Total Food Control!: CLICK AQUÍ

Comparte nuestro contenido