BLOG
TOTAL FOOD CONTROL

definició de la data de caducitat
Data de caducitat: significat, tipus, seguretat…

A les etiquetes de molts productes es poden trobar diverses dates. Algunes de les més comunes són la data de caducitat i la data de consum preferent. A causa de la confusió que poden provocar aquestes etiquetes, cal aclarir els dubtes i conèixer les principals diferències entre aquestes dates.

En aquest article t’expliquem quin és el significat de la data de caducitat juntament amb una altra informació que et pot ser útil sobre aquest etiquetatge. Segueix els nostres consells sobre les dates dels envasos d’aliments per garantir la seguretat alimentària i ser conscient de quins aliments s’han de consumir i quins no.

Què significa la data de caducitat?

La data de caducitat d’un aliment és l’últim dia assenyalat per al consum òptim des d’un punt de vista sanitari. Un cop passada aquesta data, el producte no s’ha de consumir i en el cas de ser a la botiga, cal retirar-ho de la venda. L’aliment es pot ingerir el mateix dia de la data, però un cop superada, pot ser perillós per a la salut.

No cal confondre-la amb la data de consum preferent que indica la durada mínima d’un aliment mantenint-ne les propietats. Un cop passada aquesta data, la qualitat del producte començarà a disminuir fins que superi la data de caducitat i ja no sigui apte per al consum.

Tipus de dates a l’etiquetatge

Com hem esmentat anteriorment, pots trobar diverses dates a l’etiquetatge de productes alimentaris. Cadascuna té un significat diferent i cal saber identificar-les per garantir la seguretat alimentària. Aquest és un llistat amb els tipus de dates que podeu trobar a l’etiquetatge d’aliments al costat del seu significat:

 • Data de caducitat: És el dia límit per al consum òptim d’un aliment. En cas de superar-lo, l’aliment deixa de ser segur per a la salut.
 • Data de consum preferent:Determina quina és la data recomanada pel fabricant del producte per consumir l’aliment en la màxima qualitat.
 • Dates codificades:Són una sèrie de números que es troben a l’embalatge i són per al fabricant.
 • Data de venda:Indica a la botiga o supermercat quant de temps pot exhibir el producte perquè el comprin.

Seguretat després de la data de caducitat

Mai es recomana consumir un aliment que ha superat la seva data de caducitat. A més a més, és important conservar els productes en condicions òptimes de temperatura i humitat. Es pot donar el cas que sense haver superat la data de caducitatl’aliment estigui en mal estat a causa d’un mal emmagatzematge a casa o a la botiga. Nosaltres recomanem fer una ullada als aliments abans de consumir-los per veure si tenen marques que ens puguin avisar que el producte està en mal estat.

També ens hem de fixar en l’olor que puguin fer productes relacionats amb la carn, el peix i tot tipus de llaunes d’aliment. Una olor desagradable és un senyal clara de que l’aliment es troba en mal estat.

Quins aliments no han de portar aquesta data?

Segons la normativa espanyola, hi ha una sèrie d’aliments que no estan obligats a portar una data de caducitat impresa a l’etiquetatge. No obstant això, de vegades podem trobar la data. A continuació, us anomenem els aliments i productes que no estan obligats per llei a portar impresa la data de caducitat:

 • Vins i vinagres de tota mena.
 • Begudes alcohòliques amb més d’un 10% de graduació.
 • Sal de cuina.
 • Sucre en estat sòlid.
 • Productes de confiteria fets amb sucre o xiclets.
 • Productes de fleca i pastisseria que es consumeixin el mateix dia.
 • Fruites, hortalisses i patates fresques (excepte llavors i brots lleguminosos).
Comparte nuestro contenido