BLOG
TOTAL FOOD CONTROL

La Traçabilitat de la Carn de Boví

La traçabilitat de la carn de boví requereix un procés força complex. A diferència d’altres aliments, inclou informació de la cria del bestiar, la concepció de l’animal, el seu sacrifici als escorxadors, la transformació de la carn, la venda i la distribució. L’objectiu principal de la traçabilitat de la carn de boví és garantir les bones condicions i generar la màxima confiança al consumidor.

La importància de la Traçabilitat a la Carn de Boví

Cada vegada hi ha més exigència per part dels consumidors en la qualitat dels productes que consumeixen. Per això és molt important portar correctament la traçabilitat de la carn de boví i garantir la seguretat alimentària. A més, l’etiquetatge de la carn és molt complet i dóna informació sobre el codi de referència, el país de naixement, els llocs on s’ha criat, el país on s’ha sacrificat i el lloc on hagi tingut lloc l’especejament.

El control de la traçabilitat està regulat per diverses normatives europees i espanyoles. Algunes de les normatives que destaquen són: Reial decret 1980/1998 i les seves modificacions, el Reial decret 197/2000, el Reial decret 1377/2001 i el Reial decret 1835/2008 (sobre identificació i registre); el Reial decret 1698/2003 (sobre etiquetatge) i el Reial decret 728/2007 (sobre identificació i registre del bestiar en general).

Sistema de Traçabilitat del bestiar Boví

El primer que cal tenir en compte per a una correcta traçabilitat de la carn de boví és el registre dels animals i la seva identificació. D’aquesta manera es pot tenir un control des del naixement fins al sacrifici. Aquests són els elements que es fan servir per dur a terme la identificació de l’animal.

DIB: Document d’identificació boví

És un document que funciona com a passaport individual i ha d’acompanyar l’animal a tots els trasllats. S’hi registren dades com la data de naixement, el sexe, la raça, l’explotació de naixement, etc.

Crotals o marques auriculars

Són les marques de plàstic que solen portar alguns animals a les orelles. En el cas del bestiar boví n’han de portar una a cada orella amb el codi que identifica individualment l’animal i l’explotació on ha nascut.

Base de dades informatitzada

A Espanya es coneix com a SITRAN (Sistema Integral de Traçabilitat Animal). És un sistema que registra les dades de tota mena de bestiar viu des del seu naixement fins al sacrifici en un escorxador. Disposa de tres mòduls: el Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA), el Registre d’Identificació Individual d’Animals (RIIA) i el Registre de Moviments (REMO).

Llibre de registre de l’explotació

És un llibre on es registren les observacions a inspeccions de l’explotació, entrades i sortides d’animals, incidències, etc. Aquest llibre ha de ser accessible a l’autoritat competent com a mínim durant 3 anys.

Registre i identificació dels animals

Quan un animal neix

 • Notificar a les autoritats de la comunitat autònoma (CA) corresponent dins dels 7 dies següents al naixement.
 • Els naixements cal anotar-los al registre de l’explotació.
 • Es col·loquen dos crotals en un termini màxim de 20 dies després del naixement de l’animal, però abans que l’animal abandoni la granja de naixement.
 • La CA lliurarà el DIB amb totes les dades de propietaris, granges i de l’animal identificat.

Quan un animal és importat a un país tercer

 • Cal notificar-ho a l’explotació dins dels 7 dies posteriors a l’arribada dels animals a la granja.
 • Les arribades s’apunten al registre de la finca amb identificació original del país tercer.
 • Els crotals es col·locaran dins dels 20 dies posteriors a la finalització dels controls del Punt d’Inspecció Fronterer (PIF) abans d’abandonar la granja. No cal identificar els animals que van a escorxadors ubicats a Espanya i són sacrificats dins dels 20 dies següents a la realització del control.
 • Es notifica a la CA la nova etiqueta per incorporar-la al RIIA juntament amb l’etiqueta original del país tercer i les dades bàsiques de l’animal.
 • La CA lliurarà el DIB amb totes les dades de propietaris, granges i de l’animal identificat.

Quan un animal procedeix d’un país comunitari

 • Cal notificar l’arribada de l’animal.
 • Els animals han de conservar els crotals originals, no cal treure’ls.
 • L’arribada s’escriu al llibre de registre de la granja.
 • El passaport original del país d’origen es presenta a la CA dins dels 7 dies.
 • Després, la CA emetrà el DIB amb totes les dades sobre el propietari i l’animal introduït. Així mateix, s’incorporaran al RIIA la identificació dels animals i les dades bàsiques.
 • La CA enviarà el passaport al MAPA perquè el torni al país d’origen de la comunitat.

En cas de reidentificació, el crotal serà substituït per un altre crotal que s’ajusti a les característiques dels espanyols però amb el mateix número d’identificació.

Quan un animal surt de l’explotació

 • Cal notificar a la CA que l’animal ha deixat la granja fins a 7 dies després que l’animal se’n vagi.
 • Les sortides s’apunten al registre de l’explotació.
 • Cal verificar que el DIB acompanyi l’animal abans de sortir de la granja.
 • En cas de sortida fora d’Espanya, el DIB s’haurà de lliurar abans de la sortida perquè la CA:
  • Expediu el document d’identificació o passaport per enviar animals a països comunitaris.
  • D’acord amb els requisits d’exportació d’animals al tercer país, s’expedirà el certificat sanitari corresponent.

Quan un animal arriba a l’explotació

 • Verifiqueu que l’animal arribi amb el DIB adjunt.
 • L’arribada dels animals s’apunta al registre de la granja.
 • La CA ha de rebre la notificació d’entrada de animals a l’explotació en un termini màxim de 7 dies des de l’arribada dels animals i presentant el DIB.
 • La CA publicarà un nou DIB amb les dades noves.

Cada cop que un animal canvia de finca i propietari, s’ha d’emetre un nou document a nom del nou propietari si no és que l’animal porte menys de 4 dies naturals a la finca o quan es tracti d’un escorxador.

Quan un animal mor

 • Cal notificar a la CA retornant el DIB dins dels 7 dies de la mort de l’animal.
 • Quan un animal és sacrificat a l’escorxador, el gestor és el responsable de comunicar la mort i tornar el DIB.
 • S’anota al llibre de registre.
Comparte nuestro contenido