BLOG
TOTAL FOOD CONTROL

traçabilitat sector de la pesca
La traçabilitat dels productes pesquers

Al sector pesquer, la traçabilitat no només és rellevant per als conceptes de seguretat alimentària, sinó també per al control i la sostenibilitat dels recursos pesquers, la qual cosa la converteix en una eina important per al compliment de les normes de la Política Pesquera Comuna (article 1224/2009). En aquest article t’expliquem tot allò que has de saber sobre la traçabilitat dels productes pesquers.

Traçabilitat al vaixell pesquer

Els vaixells pesquers amb una eslora igual o superior a 10 metres han de portar un diari de pesca on es registrin les seves operacions, indicant clarament totes les quantitats de cada espècie pescada i transportades a bord que superin els 50 kg.

 • Les embarcacions de més de 12 metres d’eslora han de registrar aquesta informació electrònicament (DEA).
 • Els vaixells pesquers d’eslora inferior a 10 metres han de seguir el pla de mostreig de l’autoritat competent per controlar el registre correcte de captures i desembarcaments.

De totes les estimacions registrades a la bitàcola, el rang de tolerància autoritzat per a totes les espècies és del 10%. Així mateix, qualsevol vaixell pesquer i les seves arts i aparells han d’estar degudament marcats i identificats d’acord amb la normativa europea pertinent.

Informació mínima a la Traçabilitat de la indústria pesquera

Quadern diari de pesca: Informació mínima

 • Número d’identificació externa i nom del vaixell pesquer.
 • Data de captura.
 • Dates de sortida i arribada a port (durada de la marea).
 • Tipus dart, llum de malla i dimensió de l’art.
 • Espècie (codi 3-alfa de la FAO) i zona geogràfica de captura.
 • Quantitat estimada de cada espècie (kg pes viu) i nombre d’exemplars (si escau).
 • Descartis el pes estimat dels quals superi els 50 kg per a qualsevol espècie.
 • Número d’operació de pesca.

Declaració de desembarcament: Informació mínima

 • Número d’identificació externa i nom del vaixell pesquer.
 • Espècie (codi 3-alfa de la FAO) i zona geogràfica de captura.
 • Quantitat estimada de cada espècie (kg pes viu) i nombre d’exemplars (si escau).
 • Port de desembarcament.

Informació mínima de cada lot

 • Número d’identificació del lot.
 • Número d’identificació externa i nom del vaixell pesquer.
 • Codi 3-alfa de la FAO de l’espècie.
 • Data de captura o data de producció.
 • Quantitat de cada espècie (kg pes viu) i nombre d’exemplars (si escau).
 • Nom i adreça del proveïdor.

Document de transport: Informació mínima

 • Identificació del vehicle de transport.
 • Lloc de destinació de l’enviament.
 • Número d’identificació externa i nom del vaixell pesquer.
 • Espècie i zona geogràfica de captura.
 • Quantitat de cada espècie transportada (kg pes producte), desglossada en tipus de presentació i número d’exemplars.
 • Nom i adreça del consignatari.
 • Lloc i data de càrrega.

Declaració de recollida: Informació mínima

 • Número d’identificació externa i nom del vaixell pesquer.
 • Port i data de desembarcament.
 • Nom de l’operador o del capità del vaixell.
 • Espècie i zona geogràfica de captura.
 • Quantitat de cada espècie emmagatzemada (kg pes producte), desglossada en tipus de presentació i nombre d’exemplars.
 • Nom i adreça de les instal·lacions on s’emmagatzema.
 • Referència del document de transport (si escau).

Nota de primera venda: Informació mínima

 • Número d’identificació externa i nom del vaixell pesquer.
 • Port i data de desembarcament.
 • Nom dels operadors i número d’identificació fiscal.
 • Quantitat de cada espècie i zona geogràfica de captura.
 • Talla o pes, classe, presentació i grau de frescor.
 • Lloc i data de la venda.
 • Preu.

Indústria alimentària: Informació mínima a facilitar

 • Descripció exacta dels aliments.
 • Volum o la quantitat dels aliments.
 • Nom i adreça de l’explotador d’empresa alimentària des de la qual s’han expedit els aliments (expedidor) i a la que s’expedeixen els aliments (destinatari).
 • Referència que identifiqui el lot o la remesa, segons correspongui.
 • Data expedició.

Inspeccions i controls dels productes pesquers

Per protegir la salut dels consumidors i garantir una pesca sostenible, la legislació comunitària obliga els operadors a establir sistemes de traçabilitat a totes les etapes de la cadena productiva dels productes de la pesca i obliga l’executiu a controlar el compliment d’aquesta tasca per part dels operadors.

Per tant, són necessaris controls exhaustius per garantir la traçabilitat al llarg de tota la cadena de producció i distribució de peix, ja sigui al mar o al port, durant el transport, a les instal·lacions de processament i a l’etapa de processament i comercialització de productes de la pesca. Aquests controls han de basar-se en la gestió de riscs.

Així mateix, en cas d’incompliment, la normativa europea exigeix ​​als estats membres que s’assegurin que es prenen les mesures correctores apropiades i que aquests incompliments es poden rastrejar.

Comparte nuestro contenido