BLOG
TOTAL FOOD CONTROL

Traçabilitat al sector dels Cereals

Al sector dels cereals, la traçabilitat és un factor molt important a tenir en compte per seguir el rastre d’aquests aliments a través de tota l’etapa de producció, transformació i distribució. Les exportacions d’aquest sector estan obligades a identificar proveïdors, clients i registrar tota aquesta informació. Això no obstant, hem de diferenciar els productors dels magatzemistes, ja que no han de recollir la mateixa informació. En aquest article t’expliquem tot el que has de saber sobre latraçabilitat al sector dels cereals.

Dades de Traçabilitat del Productor de Cereals

En el cas del pagès que es dedica a produir cereals, cal que registri les dades relacionades amb el cereal, la collita, el transport i el producte emmagatzemat. A continuació detallemla informació mínima que ha de recollir tot productor de cereals a les tres etapes de la traçabilitat.

Dades a la Traçabilitat cap a Enrere

 • Dades de la compra de llavors (venedor, nom o raó social, lot i kg).

Dades a la Traçabilitat Interna

 • Procedència del cereal:llista de parcel·les on provingui un mateix producte.
 • Quantitat i superfície total collides.
 • Dades de les recol·lectores i de les empreses que donen el servei.
 • Dades del transport dins de l’explotació:origen, destí i data de l’operació, així com la identificació dels remolcs o els camions.
 • Emmagatzematge: dades de les eres i magatzems on es dipositi el cereal fins a la seva retirada: identificació, ubicació, data en què es diposita/data de sortida.
 • Tractaments fitosanitaris (data aplicació, nom comercial, venedor, codi del lot, dosi, període d’espera, etc).

Dades a la Traçabilitat cap a Endavant

 • Nom o raó social, NIF/CIF, domicili número de telèfon de contacte del productor/venedor.
 • Ubicació de l’establiment des d’on s’expedeix el cereal.
 • Codi d’identificació del lot.
 • Informació referida al producte: denominació i quantitat del producte distribuït.
 • Dades del client/comprador:Nom o raó social, NIF/CIF domicili, telèfon de contacte, adreça de l’establiment de destinació del cereal.

Dades de Traçabilitat de les cooperatives i els magatzemistes

A més dels productors, les cooperatives i els magatzemistes de cerealstambé han de recollir certes dades a tots els seus lots per tenir la traçabilitat 100% sota control. Aquesta és la informació mínima que han de registrar i conservar els magatzemistes.

Dades a la Traçabilitat cap a Enrere

 • Dades de qui fa el lliurament: dades del pagès/proveïdor (nom, NIF, CIF, adreça i telèfon de contacte).
 • Informació sobre el producte que es recepciona: cereal, campanya, quilos.
 • Lot d’entrada.
 • Dades sobre el transport: matricula i identificació de l’empresa contractada.
 • Identificació dels fitosanitaris i biocides comprats (marca, lot, quantitat, data de recepció, tipus de producte, etc.).

Dades a la Traçabilitat Interna

 • Assignació de lot (sil, magatzem, cel·la, nau, que es correlacionés amb les entrades del cereal).
 • Naus entrades del cereal.
 • Moviments.
 • Neteges i tractaments sitges, cel·les, magatzem, tractaments del gra i control de temperatura i humitat.

Dades a la Traçabilitat cap a Endavant

 • Dades del destinatari/establiment de destinació (nom, CIF, adreça i telèfon de contacte)
 • Dades sobre el transport.
 • Data en què es fa l’expedició.
 • Dades sobre la mercaderia objecte de la transacció (cereal, quantitat, lot, etc).

Eines per a la Traçabilitat al sector dels Cereals

Com hem dit anteriorment, cal disposar d’un sistema on registrar totes les dades de proveïdors i clients per portar un control de la traçabilitat dels productes. Moltes empreses segueixen usant formats poc recomanables com a fulls d’excel o paper. Controlar la traçabilitat amb aquests sistemes requereix molt de temps i és molt senzill perdre les dades d’algun dels processos de la cadena de producció.

Els experts de Proacciona han desenvolupat un software molt intuïtiu de traçabilitat alimentària(Total Food Control) que us ajudarà a registrar totes les dades de traçabilitat d’una forma senzilla i segura. Gràcies a aquest software podràs gestionar tot el cicle de vida de l’aliment, minimitzar les minves i estalviar temps cada mes. Posa’t en contacte amb nosaltres i demana el període de prova de 10 dies totalment gratis de Total Food Controlo registra’t tu mateix fent clic al següent enllaç:

Aconsegueix la teva prova gratuïta de Total Food Control!: CLICK AQUÍ

Comparte nuestro contenido