BLOG
TOTAL FOOD CONTROL

Últimes Alertes Alimentàries d’interès a Espanya

Les alertes alimentàries tenen un paper crucial en la protecció de la salut pública, servint com un sistema d’advertència primerenca per evitar el consum de productes que podrien posar en risc els consumidors. A Espanya, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) i altres entitats treballen àrduament per identificar, gestionar i comunicar aquestes alertes per minimitzar l’impacte de productes contaminats, mal etiquetats o perillosos.

En aquest article, explorarem les darreres alertes alimentàries d’interès al país, examinant-ne l’impacte en la salut pública i el mercat, així com les mesures preventives i recomanacions per protegir els consumidors.

Alertes Alimentàries Recents

En els darrers mesos, s’han emès diverses alertes alimentàries que han captat l’atenció tant de les autoritats com dels consumidors a Espanya. Aquí es resumeixen algunes de les alertes més recents:

Alerta per presència d’hexahidrocannabinol (HHC) en gominoles procedents de Malta

Alerta emesa per les autoritats sanitàries de Catalunya que assenyala la presència d’hexahidrocannabinol (HHC) al producte HHC GUMMIES STRAWBERRY de la marca Ypsilós.

Detalls dels productes afectats:

 • Nom del producte: HHC GUMMIES STRAWBERRY.
 • Marca: Ypsilós.
 • Presentació: envasat.
 • Lots involucrats: tots els lots.
 • Condicions d’emmagatzematge: a temperatura ambient.

Alerta per comercialització de confitats no aptes per a consum

L’alerta es refereix a la presència d’ingredients no aptes per al consum als productes Còctel d’Olives, Olives Partides Jaén i Piparras Dolces en Oli d’Oliva de la marca Corbí.

Detalls dels productes afectats:

 • Nom del producte: Còctel d’olives.
 • Marca: Corbí.
 • Formats dels envasos: 9 kg, 4,5 kg, 2,25 kg, 2,4 kg, 600 g, 500 g, 400 g i 250 g.
 • Lot i data de caducitat: tots els lots i totes les dates de consum preferent.
 • Pes d’unitat: tots els formats.
 • Condicions d’emmagatzematge: a temperatura ambient.

Alerta per presència de Salmonella en brots germinats d’alfals

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) s’ha informat mitjançant el Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) sobre una alerta relacionada amb la presència de Salmonella en brots germinats d’alfals.

Detalls del producte afectat:

 • Nom del producte: Alfals. Brots germinats.
 • Marca: Tugas.
 • Presentació: bossa de plàstic.
 • Lot: 5140012S106E.
 • Data de caducitat: 03/05/2024.
 • Pes per unitat: 50 g.
 • Condicions d’emmagatzematge: refrigerat.

Alerta per possible presència de fragments de plàstic a croquetes de bolets

Alerta emesa per les autoritats sanitàries de Catalunya, sobre la possible presència de fragments de plàstic en croquetes de bolets congelats de les marques Eroski, Alteza i Bon Preu.

L’empresa fabricant està retirant aquests productes del mercat i ha notificat a tots els clients.

Informació dels productes afectats:

 • Nom: Croquetes de ceps.
 • Marca: Bon Preu.
 • Lots: 40111 (data de consum preferent des-25), 31122 (data de consum preferent oct-25) i 40124 (data de consum preferent des-25).
 • Presentació: borsa de 350 g.
 • Pes per unitat: 350 g.
 • Condicions d’emmagatzematge: congelat.

Prevenció i Recomanacions

Per mantenir la seguretat alimentària i protegir els consumidors, és essencial implementar pràctiques preventives efectives i estar preparat per respondre ràpidament en cas d’una alerta.

Les empreses han d’implementar protocols sòlids de control de qualitat que incloguin proves regulars, traçabilitat i seguiment des de la primera matèria fins al producte final. El personal involucrat en la manipulació, el transport i l’emmagatzematge d’aliments ha de rebre capacitació regular sobre pràctiques d’higiene, seguretat i gestió de riscos.

Implementar una solució tecnològica com Total Food Control pot ser un recurs essencial per actuar ràpidament davant d’una alerta alimentària. Aquest software facilita la identificació de productes potencialment afectats, automatitza la traçabilitat, emet alertes primerenques i permet coordinar la retirada de productes de forma eficient. A més, Total Food Control ajuda a mantenir actualitzada la documentació i reports, proporcionant una resposta ràpida i coordinada davant de les auditories o requeriments de les autoritats.

Obté una Prova GRATIS de Total Food Control

En un entorn on la seguretat alimentària és cada vegada més crucial, la identificació primerenca i la gestió eficient de les alertes es converteixen en una prioritat per protegir tant els consumidors com les empreses. Les alertes alimentàries recents a Espanya destaquen la importància d’adoptar mesures preventives rigoroses, juntament amb sistemes tecnològics que permetin una ràpida resposta davant de possibles riscos.

Total Food Control ofereix una solució integral que facilita la gestió de la seguretat alimentària mitjançant la traçabilitat automatitzada i el maneig eficient d’alertes. Convidem totes les empreses del sector a sol·licitar una prova gratuïta de 10 dies per experimentar com aquesta eina pot enfortir els seus protocols de seguretat, millorar-ne el compliment i salvaguardar la confiança dels seus clients.

Comparte nuestro contenido