Inspeccions de Sanitat: Com convertir els Desafiaments en Oportunitats

Les inspeccions de sanitat a la indústria alimentària són sovint vistes amb aprensió, percebudes com a obstacles o desafiaments a superar en el camí cap a l’èxit empresarial. No obstant això, aquestes avaluacions regulades no han de ser una font d’estrès o temor.

Aquest article es proposa canviar la narrativa al voltant de les inspeccions de sanitat, transformant-les de ser vistes com a mers desafiaments a considerar-les com a catalitzadors de canvi positiu i millora contínua.

Desafiaments Comuns Durant les Inspeccions

Aquestes inspeccions poden presentar diversos reptes per a les empreses. Identificar i entendre aquests desafiaments és el primer pas per convertir-los en oportunitats de millora. A continuació, es detallen alguns dels desafiaments més comuns enfrontats durant les inspeccions de sanitat:

 1. Manca de preparació: Això pot incloure l’absència de documentació actualitzada, registres incomplets de control de processos, o la no implementació de sistemes de gestió de qualitat i seguretat alimentària efectius.
 2. Incomprensió de les Normatives: El desconeixement o la interpretació errònia de les normatives i estàndards de seguretat alimentària aplicables poden portar a no-conformitats durant les inspeccions.
 3. Comunicació Deficient: Una comunicació deficient entre el personal i la direcció pot resultar en la manca de coherència a l’aplicació de pràctiques de seguretat alimentària.
 4. Inadequada Gestió de Riscos: La manca d’un enfocament sistemàtic per a la identificació, l’avaluació i la gestió de riscos pot exposar l’empresa a errors crítics en la seguretat alimentària, que poden ser identificats durant les inspeccions.
 5. Manca de Seguiment i Millora Contínua: No fer un seguiment adequat de les accions correctives prèviament identificades o no adoptar una cultura de millora contínua pot portar a la repetició de no-conformitats.
 6. Instal·lacions i Equipament Inadequats: Les deficiències a les instal·lacions o l’equipament, com la manca de manteniment o neteja, poden no només afectar la qualitat del producte sinó també resultar en punts crítics durant una inspecció.

Estratègies per a la preparació d’inspeccions

La preparació efectiva per a les inspeccions de sanitat és clau per superar-les amb èxit i convertir els desafiaments potencials en oportunitats de millora. Aquestes són algunes estratègies fonamentals que poden ajudar la seva empresa a estar més ben preparada per a les inspeccions:

 • Adoptar Normatives Reconegudes: Implementar sistemes de gestió basats en normes internacionals reconegudes, com ara ISO 22000, BRC o IFS.
 • Auditories Internes Regulars: Realitzar auditories internes de manera regular per identificar i corregir no-conformitats abans que es presentin en una inspecció oficial.
 • Documentació Clara i Accessible: Mantenir tota la documentació relacionada amb la seguretat alimentària de manera organitzada i accessible.
 • Simulacres d’Inspecció: Organitzar simulacres d’inspecció per familiaritzar el personal amb el procés d’inspecció i assegurar que comprenguin els rols i les responsabilitats durant una inspecció real.
 • Gestió de la Cadena de Subministrament: Implementar un sistema de gestió de la cadena de subministrament com a Total Food Control, que permeti la traçabilitat total dels productes, des de l’origen fins al consumidor final.

Convertir Desafiaments en Oportunitats

Les inspeccions de sanitat, encara que es poden percebre com a desafiaments o fins i tot obstacles, ofereixen a les empreses de la indústria alimentària una oportunitat única per revisar i millorar les seves operacions. Aquí us mostrem com transformar els reptes que sorgeixen durant aquestes inspeccions en oportunitats valuoses per impulsar la millora contínua:

 1. Anàlisi Detallada de les Troballes: Cada no-conformitat identificada durant una inspecció ofereix una visió directa d’àrees específiques que necessiten millora. Realitzar una anàlisi detallada d’aquestes troballes pot ajudar a comprendre les causes subjacents i desenvolupar estratègies efectives per abordar-les.
 2. Millora Contínua: Adoptar una actitud de millora contínua és fonamental per a l’èxit a llarg termini. Les inspeccions de sanitat han de ser vistes no com a fi, sinó com a punt en un procés continu d’avaluació i millora.
 3. Tecnologia com a Eina de Millora: Els desafiaments identificats durant les inspeccions poden ser el catalitzador per a l’adopció de noves tecnologies. Des de sistemes de gestió de qualitat més robustos fins a solucions de traçabilitat avançades com Total Food Control.
 4. Col·laboració en la Millora de la Seguretat Alimentària: En demostrar un compromís proactiu amb la millora contínua, les empreses poden col·laborar amb les autoritats per elevar els estàndards de seguretat alimentària a la indústria en general.

Demana la teva Prova GRATIS de Total Food Control

En aquest camí cap a la millora contínua, la tecnologia hi juga un paper crucial. Total Food Control és una solució avançada dissenyada per ajudar les empreses alimentàries a gestionar de manera eficient la qualitat i la seguretat dels seus productes, facilitant la preparació per a les inspeccions i el compliment de les regulacions.

Amb Total Food Control, pot tenir una visió clara de la seva cadena de subministrament, gestionar els riscos de manera proactiva i assegurar que tots els aspectes de la seva operació compleixen els estàndards més alts.

El convidem a experimentar com Total Food Control pot transformar el seu enfocament cap a les inspeccions de sanitat, convertint cada desafiament en una oportunitat de millora. Demaneu avui mateix la vostra prova gratuïta de 10 dies i descobriu com la nostra solució pot facilitar un camí més clar cap a l’excel·lència en seguretat i qualitat alimentària.

Com recopilar les dades abans d’una Auditoria Alimentària

S’acosta la teva auditoria anual de seguretat alimentària i no saps si la superaràs? És normal que et sentis preocupat davant d’aquesta situació. Després de més de 15 anys fent auditories internes a empreses alimentàries hem reunit els errors que cometen la majoria d’empreses a l’hora de recopilar dades. A continuació t’ho expliquem perquè els tinguis en compte i superis amb èxit la visita de l’auditor.

Revisa la recopilació de dades de la teva empresa alimentària

Cada quan registres la temperatura de les teves càmeres frigorífiques? Portar un registre correcte de les dades de tots els processos de producció és imprescindible. I, sobretot, que aquest registre es faci al dia, estigui actualitzat i ben documentat.

Per exemple, és molt important que portis un bon control de la traçabilitat per poder actuar davant de potencials alertes alimentàries. Davant d’una retirada de producte, disposar de totes les dades sobre traçabilitat cap enrere i cap endavant et permetrà fer-ho de manera ràpida i estalviar costos.

Recorda que les alertes alimentàries generen desconfiança dels clients envers les marques, ja que poden considerar que els seus productes no són innocus, segurs ni de qualitat.

Per tant, necessiteu dades reals per demostrar que els productes que s’elaboren són segurs. A més, aquesta informació també et servirà per justificar accions que hagis fet a la teva empresa alimentària.

Com recopiles les dades al llarg de la cadena de subministrament?

D’acord, ara ja saps com n’és d’important controlar els processos per evitar riscos. Però ets dels que encara utilitza el paper a l’obrador? No val únicament recollir dades, sinó que cal fer-ho de manera eficient i àgil.

A més, aquestes dades han de ser accessibles i t’has d’assegurar de no perdre’ls. Per això, potser el paper o els fulls d’Excel no són la millor opció avui dia per a la teva empresa alimentària.

Utilitza eines de recopilació de dades

La tecnologia forma part de les nostres vides i, a la indústria alimentària, pot facilitar molt el registre de dades. Per exemple, a Proacciona hem desenvolupat un software de traçabilitat alimentària, Total Food Control. Es tracta d’un programa econòmic que emmagatzema totes les dades relacionades amb els processos de la cadena de subministrament, des de la recepció de primeres matèries fins al lliurament de la mercaderia.

Aquesta eina permet tenir sempre sota control la traçabilitat cap endavant i cap enrere i tenir sempre localitzats els lots. Emmagatzemen les dades al núvol, de manera que és fàcil accedir-hi en qualsevol moment, i de manera que no es perden.

A més, són eines fàcils de fer servir i molt intuïtives, per ajudar els treballadors de la indústria alimentària a manejar-les després de només una breu formació.

Amb aquesta aplicació sempre tindràs preparats informes i dades que presentar davant d’una auditoria. A més, les dades actualitzades us ajudaran a prendre decisions per poder optimitzar la vostra empresa alimentària i estalviar costos.

Aconsegueix la teva prova gratuïta de Total Food Control!: CLICK AQUÍ