Innovacions Tecnològiques contra el Malbaratament Alimentari

En un món on la gana i la inseguretat alimentària afecten milions, el malbaratament alimentari emergeix com una paradoxa devastadora. Cada any, aproximadament un terç dels aliments produïts per al consum humà es perd o malgasta a nivell mundial, equivalent a milers de milions de tones d’aliments que mai no arriben als plats dels qui els necessiten.

Aquest malbaratament no només representa una pèrdua econòmica colossal, sinó que també exerceix una pressió innecessària sobre els recursos naturals, contribuint significativament al canvi climàtic i a l’esgotament dels recursos hídrics i terrestres. En aquest article, parlarem de les innovacions tecnològiques que ajudaran a reduir de manera significativa el malbaratament alimentari.

Quins Factors contribueixen al Malbaratament a cada Etapa?

Els factors que contribueixen al malbaratament alimentari varien significativament al llarg de les diferents etapes de la cadena de subministrament. Aquí et detallo alguns dels principals factors a cada etapa:

Producció

 • Condicions climàtiques adverses: Fenòmens extrems com sequeres, inundacions, i gelades poden danyar els cultius abans que puguin ser collits.
 • Plagues i malalties: Atacs de plagues i malalties poden reduir significativament la quantitat de producte aprofitable.
 • Sobreproducció: La producció en excés, sovint a causa de la planificació inadequada o incentius del mercat, pot fer que els aliments no siguin collits o venuts.
 • Estàndards de qualitat i aparença: Fruites i verdures que no compleixen els estàndards estètics dels minoristes sovint es descarten.

Processament i Manufactura

 • Ineficiències en el processament: Pèrdues tècniques en la manipulació, el processament i l’envasament d’aliments.
 • Errors en la predicció de demanda: Producció de més aliments dels que es poden vendre o consumir abans del deteriorament.
 • Dany durant el transport i emmagatzematge: Manipulació inadequada, condicions d’emmagatzematge incorrectes i embalatge deficient poden danyar els aliments.

Distribució i Mercat

 • Gestió ineficaç d’inventaris: Manca de sincronització entre l’oferta i la demanda, portant que els aliments es passin de la data de caducitat.
 • Embalatge inadequat: Manca de tecnologies d’embalatge que prolonguin la vida útil dels productes.
 • Normatives sobre dates de caducitat: Confusió al voltant de les etiquetes de “consumir preferentment abans de” i “data de caducitat”, cosa que pot portar a descartar aliments encara segurs i comestibles.

Innovacions Tecnològiques Actuals

En el combat contra el malbaratament alimentari, les innovacions tecnològiques juguen un paper crucial en oferir solucions que aborden els reptes a cada etapa de la cadena de subministrament. A continuació, es detallen algunes de les tecnologies més prometedores i actuals en aquest àmbit:

 1. Total Food Control: Amb el nostre software de traçabilitat alimentària podràs gestionar tot el procés de producció de forma eficaç, programar avisos per evitar que les matèries primeres caduquin i molt més.
 2. Etiquetes intel·ligents: Canvien de color per indicar la frescor del producte, oferint als consumidors i minoristes una eina més precisa que les dates de caducitat convencionals.
 3. Materials d’embalatge actius: Capaços de millorar la conservació dels aliments, ja sigui absorbint oxigen o alliberant compostos antimicrobians, estenent-ne la vida útil.
 4. Tècniques de deshidratació innovadores: Conserven millor el valor nutricional i el sabor dels aliments, permetent-ne l’emmagatzematge per més temps.
 5. Processament asèptic: Utilitza altes temperatures per esterilitzar aliments ràpidament abans del seu envasament, estenent la vida útil sense necessitat de conservants.

Com ajuda Total Food Control a reduir el Malbaratament?

El software de Total Food Control pot jugar un paper significatiu en la reducció del malbaratament alimentari a la indústria alimentària a través de diverses funcions clau que milloren l’eficiència operativa, la traçabilitat i la gestió d’inventaris:

 • Registre i seguiment de productes: Permet a les empreses rastrejar el viatge dels productes alimentaris des del seu origen fins al consumidor final.
 • Control de qualitat: Facilita la implementació de protocols de control de qualitat a cada etapa de la cadena de subministrament, reduint la quantitat d’aliments descartats per no complir amb els estàndards.
 • Gestió eficient de l’inventari: Ajuda a prevenir l’excés d’estoc i productes caducats mitjançant la predicció precisa de la demanda i la gestió de les dates de caducitat.
 • Reducció de minves: En mantenir un registre exacte dels nivells d’estoc i les dates de venciment, les empreses poden implementar estratègies per utilitzar o vendre productes que s’acosten a la data de caducitat.

Demana una prova gratuïta de Total Food Control

Per a les empreses compromeses amb la reducció del malbaratament alimentari i la millora de les seves operacions, la implementació de softwares com Total Food Control representa una oportunitat excepcional. Amb la seva capacitat per optimitzar la gestió d’inventaris, millorar la traçabilitat i facilitar la presa de decisions basades en dades, Total Food Control és una solució integral que pot transformar la manera com les empreses aborden el malbaratament alimentari.

Convidem totes les empreses del sector alimentari a prendre mesures avui mateix cap a un futur més sostenible. Sol·liciteu una prova gratuïta de 10 dies de Total Food Control i descobriu per si mateix com la nostra tecnologia pot ajudar-lo a reduir el malbaratament alimentari, millorar la seva línia de fons i contribuir a un món més sostenible.

Què és el Mètode FIFO i LIFO en un magatzem?

La gestió eficient dels magatzems a la indústria alimentària és fonamental per garantir la qualitat, frescor i seguretat dels productes. En aquest context, els mètodes FIFO (First In, First Out) i LIFO (Last In, First Out) tenen un paper crucial en determinar l’ordre en què els productes són emmagatzemats i retirats.

En aquest article, explicarem detalladament aquests dos mètodes i n’analitzarem els avantatges i l’aplicabilitat en l’àmbit de la indústria alimentària. Comprendre les diferències entre FIFO i LIFO ens permetrà prendre decisions informades i estratègiques en la gestió de magatzems, optimitzant el flux de productes i minimitzant pèrdues.

Definicions de FIFO i LIFO

El mètode FIFO (First In, First Out) i el mètode LIFO (Last In, First Out) són dos enfocaments fonamentals utilitzats en la gestió d’inventaris i l’organització de magatzems a la indústria alimentària. Aquests mètodes determinen l’ordre en què els productes ingressen i es retiren del magatzem, cosa que alhora té un impacte significatiu en la rotació d’inventaris i la frescor dels productes.

FIFO (First In, First Out)

El mètode FIFO, o Primer a Entrar, Primer a Sortir, estableix que els productes que ingressen primer al magatzem són els primers a ser retirats. En altres paraules, els productes més antics es fan servir abans que els més recents. Sota el mètode FIFO, es busca assegurar que els productes es consumeixin o venguin en el mateix ordre en què van ser rebuts, evitant l’acumulació i la caducitat d’inventari.

Aquest mètode es basa en el principi que els productes peribles, com els aliments, tenen una vida útil limitada i han de ser utilitzats abans que expirin. Per tant, l’ús del mètode FIFO ajuda a minimitzar les pèrdues per caducitat i assegura que els productes es mantinguin frescos i en òptimes condicions.

LIFO (Last In, First Out)

El mètode LIFO, o Últim a Entrar, Primer a Sortir, implica que els productes més recents ingressats al magatzem són els primers a ser retirats. Sota aquest enfocament, s’utilitzen primer els productes més nous, deixant els més antics al magatzem. A diferència del mètode FIFO, el mètode LIFO no té en compte l’ordre d’arribada dels productes.

Aquest mètode pot ser avantatjós en situacions en què els preus de compra dels productes augmenten amb el temps. En utilitzar el mètode LIFO, els productes més recents, adquirits a preus més alts, es consumeixen primer, cosa que permet aprofitar preus de compra més baixos en valorar l’inventari restant. No obstant això, a la indústria alimentària, el mètode LIFO pot plantejar desafiaments en la gestió d’inventaris i en el control de la frescor dels productes.

Avantatges del mètode FIFO

 • Frescor dels productes: En utilitzar el mètode FIFO, els productes més antics es consumeixen primer, cosa que garanteix que els productes es mantinguin frescos i en òptimes condicions. Això és especialment important a la indústria alimentària, on la qualitat i la frescor són elements essencials per satisfer les expectatives dels clients i complir amb les regulacions sanitàries.
 • Reducció de pèrdues per caducitat: Atès que el mètode FIFO es basa en el principi d’utilitzar els productes més antics primer, ajuda a minimitzar les pèrdues ocasionades per la caducitat dels productes emmagatzemats.
 • Compliment de regulacions sanitàries: Moltes normatives i regulacions a la indústria alimentària requereixen que els productes s’emmagatzemin i utilitzin seguint el principi de FIFO. Aquest enfocament garanteix que els productes estiguin etiquetats adequadament amb les dates de caducitat i que es compleixin els estàndards de seguretat i qualitat alimentària.

Avantatges del mètode LIFO

 • Utilització eficient de l’espai d’emmagatzematge: En aplicar el mètode LIFO, els productes més recents es col·loquen davant dels més antics al magatzem. Això permet un accés més ràpid i facilita la gestió de l’inventari, especialment quan són productes que requereixen rotacions freqüents.
 • Aprofitament de preus de compra més baixos: En certs casos, els preus de compra dels productes poden fluctuar amb el temps. En utilitzar el mètode LIFO, es consumeixen primer els productes més recents, adquirits a preus més alts, cosa que permet aprofitar preus de compra més baixos a l’inventari restant. Això pot generar estalvis significatius en l’adquisició de nous productes i contribuir a una rendibilitat més gran.
 • Beneficis fiscals potencials: En alguns països, el mètode LIFO pot tenir avantatges fiscals associats. En utilitzar aquest enfocament, els productes consumits es valoren a preus de compra més recents, que acostumen a ser més alts. Això pot ajudar a reduir el cost dels béns venuts al balanç i, potencialment, disminuir la càrrega tributària de l’empresa.

Factors a considerar a l’elecció del mètode

En decidir entre el mètode FIFO (First In, First Out) i el mètode LIFO (Last In, First Out) per a la gestió de magatzems a la indústria alimentària, és crucial avaluar diversos factors que influeixen en l’elecció més adequada per a cada empresa. A continuació, enumerem alguns dels aspectes clau a considerar:

Tipus de producte

El tipus de producte i la seva naturalesa perible són factors determinants. Si els productes tenen una vida útil limitada i s’han de consumir abans d’una data de venciment, el mètode FIFO és especialment rellevant per garantir la frescor i la qualitat dels aliments. D’altra banda, si els productes tenen més durabilitat o no estan subjectes a caducitat, el mètode LIFO podria ser més apropiat.

Rotació d’inventari

La taxa de rotació d’inventari és un altre factor important. Si l’empresa maneja productes amb alta rotació, on els productes es consumeixen o es venen ràpidament, el mètode FIFO pot ser beneficiós per evitar l’acumulació de productes i minimitzar les pèrdues per caducitat. No obstant això, si la rotació és baixa i els productes romanen al magatzem durant períodes perllongats, el mètode LIFO podria ser més convenient per aprofitar preus de compra més baixos.

Costos associats

És essencial considerar els costos associats amb cada mètode. El mètode FIFO pot requerir una inversió més gran en sistemes de seguiment i control d’inventari, ja que s’han de gestionar i rastrejar les dates de venciment amb precisió. D’altra banda, el mètode LIFO pot tenir implicacions fiscals i comptables diferents que poden afectar els costos de l’empresa.

Preferències del client

Les preferències i les expectatives dels clients també s’han de tenir en compte. Si els clients valoren la frescor i la qualitat dels productes, el mètode FIFO pot ser més adequat per garantir que els productes estiguin al seu estat òptim al moment de la venda. Tot i això, si els clients estan més enfocats en el preu, el mètode LIFO podria permetre a l’empresa aprofitar preus de compra més baixos i oferir productes a preus competitius.

Software per a la gestió de magatzem

En conclusió, l’elecció entre el mètode FIFO i el mètode LIFO en la gestió de magatzems de la indústria alimentària depèn de diversos factors, com ara el tipus de producte, la rotació d’inventari, els costos associats, els requisits reguladors i les preferències del client.

Tot i això, si optes per implementar el mètode FIFO i busques una solució pràctica i eficient, Total Food Control és un software de traçabilitat alimentària i gestió d’inventari que pot facilitar la seva aplicació. Amb Total Food Control, pots fer un seguiment precís de les dates de caducitat i utilitzar el mètode FIFO de manera senzilla, assegurant la frescor i qualitat dels teus productes.

A més, pots demanar la teva prova gratuïta de 10 dies, que et permetrà explorar les seves característiques i beneficis abans de prendre una decisió definitiva. Aprofita aquesta oportunitat per millorar la gestió del teu magatzem i optimitzar la qualitat dels teus productes a la indústria alimentària.

Com aconseguir una fàbrica més rendible i eficient?

La rendibilitat és un dels factors principals a analitzar quan parlem de la situació financera d’una empresa. Aconseguir que la teva fàbrica o empresa sigui el més eficient i rendible possible és un dels reptes més grans als quals s’enfronta tot gerent. Per això, entendre aquest concepte a la perfecció és fonamental per començar a aplicar qualsevol estratègia de millora.

El software de Total Food Control és un programa de gestió creat per experts del sector de l’alimentació que et pot ajudar a optimitzar tots els processos de la teva cadena de producció fàcilment. Continua llegint per conèixer alguns dels millors consells per augmentar l’eficiència i la rendibilitat de la teva empresa.

Què és la rendibilitat d’una empresa?

Cal començar per entendre bé el concepte, saber exactament a què es refereix i què cal considerar per saber si una empresa és rendible.

Un negoci es considera rendible quan genera prou utilitat o ingressos. És a dir, quan els teus ingressos són superiors a les teves despeses, i hi ha una diferència considerable entre tots dos, com més alts són els ingressos, més rendible és.

No es tracta només de mesurar els actius, sinó el retorn de la inversió. Cal tenir en compte diferents índexs per calcular-ho, i una vegada obtingut, aplicar les claus que comentarem per augmentar la rendibilitat.

Claus per augmentar la rendibilitat d’una empresa

Porta un control adequat de les despeses

El millor de mantenir les teves despeses sota control és que cada euro que estalvies sàviament es converteix en un euro extra de guany. Per això, serà de gran utilitat elaborar un estat de flux de caixa mensual on puguis analitzar en què està gastant la teva empresa i on es poden fer els ajustaments.

Gestiona de manera eficient el teu inventari

La gestió adequada de l’inventari és un dels factors clau que afecten al bon desenvolupament d’una empresa i, per tant, l’augment dels guanys. És imperatiu que les empreses comptin amb inventaris ben administrats i controlats per no incórrer en costos innecessaris.

Incrementa els teus marges de guany

El marge de benefici és la diferència entre el preu de venda del teu producte o servei i el que va pagar l’empresa per produir-lo. Hi ha diverses maneres d’augmentar el marge:

 1. Incrementar el preu del producte final.
 2. Reduir el cost dels productes o serveis venuts.
 3. Una barreja de totes dues opcions.

Digitalitza la teva empresa

Les solucions tecnològiques juguen un paper important en això al optimitzar els processos interns i estalviar costos, fent que les empreses siguin més eficients en l’ús del capital i els recursos humans. Total Food Control és l’opció perfecta per optimitzar processos i gestionar la traçabilitat dels productes.

Formes de fer la teva fàbrica més eficient

Com hem dit anteriorment, l’eficiència està estretament relacionada amb la rendibilitat. A continuació t’expliquem quatre maneres d’augmentar l’eficiència de la teva fàbrica de manera senzilla.

Planificació i control de la producció

Una visió corporativa proporciona el coneixement i les capacitats predictives per planificar la producció de manera més eficient. Això permet mesurar els temps d’espera i conduir els processos per complir amb les comandes actuals i planificades, augmentant l’eficiència de la fàbrica.

Gestió d’estoc

Les matèries primes s’han de controlar i administrar durant el procés de producció, ja sigui producció en massa o producció personalitzada. Tenir una vista precisa de l’inventari disponible garanteix que les empreses puguin complir les comandes i mantenir contents els clients.

Organització de recursos

Una comprensió clara del procés ajuda a assignar la quantitat adequada de treball i equip per complir els nivells de producció esperats per a la fabricació repetitiva o requisits específics.

Intel·ligència de negoci

La capacitat de monitoritzar, administrar i informar sobre tots els costos, recursos i comandes proporcionats per la intel·ligència comercial impacta directament a la productivitat i la rendibilitat. Digitalitzar els processos amb Total Food Control t’ajudarà a optimitzar la recepció, la producció i els lliuraments dels teus productes. A més, pots gaudir d’una prova gratis de 10 dies omplint el formulari de contacte.

Com millorar l’eficiència en la gestió d’inventaris i reduir-ne els costos

La gestió d’inventari és un procés fonamental en qualsevol negoci del sector de l’alimentació. Realitzar una gestió eficient et permetrà optimitzar al màxim els teus recursos, reduir costos i incrementar les vendes. En aquest article t’expliquem tot el que has de saber sobre la gestió d’inventaris juntament amb alguns consells per millorar la seva eficiència usant el software de Total Food Control.

Què és la gestió d’inventaris?

L’inventari és un grup de productes i articles que té una empresa amb la intenció de vendre’ls als clients. Les empreses han de mantenir una certa quantitat d’aquests productes als seus magatzems per satisfer la demanda a temps i de manera adequada. No obstant això, cal mantenir un equilibri per evitar que els productes emmagatzemats es facin malbé i es produeixin pèrdues.

L’objectiu de la gestió d’inventari és registrar correctament l’entrada i sortida d’aquestes mercaderies al magatzem, així com controlar-ne l’estoc actual. Al cap i a la fi, la gestió d’inventari intenta optimitzar al màxim l’estoc en funció de la demanda, de manera que d’una banda no es produeixin trencaments d’estoc i de l’altra no s’emmagatzemin existències innecessàries als magatzems de l’empresa.

Per què és important la gestió dels inventaris?

Una bona gestió d’inventaris és la columna vertebral de les empreses que venen productes perquè representen actius que, si no es gestionen adequadament, poden generar pèrdues per danys materials, minves o robatoris. Algunes raons per les quals l’inventari s’ha d’administrar adequadament són:

 • Optimitzar els costos logístics de la teva empresa, especialment els relacionats amb l’emmagatzematge.
 • La correcta organització del magatzem sempre permet un accés ràpid als productes perquè els treballadors no dubtin dels procediments.
 • Ajuda a satisfer la demanda i mantenir un servei al client adequat, ja que contribueix a mantenir prou marges d’inventari en tot moment.

Estratègies per millorar el control d’inventari

Digitalitza el control d’inventari amb un software

Disposar de software de gestió és la millor opció per portar un control estable de l’inventari. Permet simplificar processos i formar els treballadors en àmbits concrets perquè puguin registrar les entrades i sortides de productes.

Total Food Control és un software de traçabilitat alimentària que controla les matèries primeres, dates de caducitat, estocs mínims i els magatzems entre moltes altres coses. A més, disposa de diversos mòduls de recepció, producció i lliuraments que reutilitzen receptes amb les quantitats concretes de cada ingredient per reduir les minves.

Estableix el nivell òptim d’inventari

Aquesta és la base per implementar i optimitzar tots els mecanismes de control dinventari. Aquest concepte fa referència al fet que no hi ha excés d’inventari que augmenti els costos d’emmagatzematge, però tampoc no és escassetat que impedeixi la capacitat de resposta a la demanda del client. L’ideal és determinar-ho en funció de les dades històriques de vendes i la demanda del client.

En definir aquesta mètrica, es pot desenvolupar una bona estratègia per millorar el control d’inventari, perquè pot determinar quin és el nivell d’inventari ideal per a cada producte i en permet prioritzar la gestió.

Controla físicament l’inventari de manera periòdica

Aquesta és una de les millors estratègies per millorar el control inventari. Tot i que el sistema de gestió té informació sobre tot l’inventari, hi pot haver casos en que els articles es vagin sense comptabilitzar (errors del personal, robatoris, vendes no registrades, etc.).

Per tant, cal fer comptatges d’inventari físic regulars (fins i tot aleatoris) per verificar que l’inventari real sigui consistent amb l’inventari registrat.

Beneficis d’un control d’inventari correcte

A més de tots els avantatges de gestionar l’inventari correctament, hi ha molts altres beneficis. A continuació t’expliquem com pot beneficiar a la teva empresa gestionar el teu magatzem i inventari amb un software especialitzat:

 • Reducció de pèrdues i deterioraments: En controlar les dates de caducitat i l’estat dels productes de l’inventari podem evitar que es deteriorin i fer-los servir en el moment adequat.
 • Evitar errors en vendes: En tenir un control de l’inventari i l’estoc, tindràs dades fiables quan els clients sol·licitin un article específic.
 • Disminuir el risc de robatori: No tenir un control d’inventari adequat pot donar lloc a petits furts que afecten el flux de caixa, és a dir, la rendibilitat i els guanys de l’empresa.
 • Adquirir els articles necessaris: Si el control d’inventari no està actualitzat i basat en les dades que teniu, podeu trobar-vos amb escassetat o fins i tot comprar més del que necessiteu.
 • Planificació i flux de caixa: Amb una gestió d’inventari adequada, tens accés instantani a la informació sobre el teu estoc, el KPI i les dades rellevants per al teu negoci.

Software de traçabilitat i gestió d’inventari eficient

Com hem dit anteriorment, amb el software de traçabilitat alimentària Total Food Control podràs portar un control dels processos de la teva empresa de manera molt còmoda i senzilla. A més, disposa de mòduls de recepció, processos, lliuraments i APPCC que us ajudaran a gestionar les matèries primeres, dates de caducitat, arbres de traçabilitat, clients, etc.

T’animem a fer-li una ullada i provar gratis aquest software durant 10 dies per veure si realment pot ajudar-te a la teva empresa del sector alimentari. Només has de fer clic al següent enllaç o posar-te en contacte amb nosaltres de qualsevol manera i t’hi donarem accés el més ràpid possible.

Aconsegueix la teva prova gratuïta de Total Food Control!: CLICK AQUÍ

Com reduir minves a la indústria alimentària?

Si separem les minves que es produeixen a cada etapa de la cadena de producció d’aliments, poden semblar poca cosa. Tot i això, en conjunt impliquen una sèrie de costos de temps, personal, ingredients i diners. En aquest article t’expliquem tot el que has de saber sobre la reducció de minves i com controlar-les de la millor manera possible amb el software de Total Food Control.

Què són les minves a la indústria alimentària?

Quan parlem de minves a la indústria alimentària, ens referim a matèries primeres i productes sorgits al llarg del procés de conversió que són rebutjats per les característiques del procés o els estàndards de qualitat de la indústria transformadora.

Tipus de minves alimentàries

Per norma general, podem dividir les minves en dos grans grups: les minves conegudes i les minves desconegudes.

Minves conegudes

Són aquelles l’origen i la causa de les quals coneixem, i aquelles a les quals, després del seu anàlisi, podem solucionar-les. Les raons més comunes són la caducitat i el trencament. Per evitar pèrdues de material o productes caducats, els sistemes de gestió de lots s’han de digitalitzar i actualitzar diàriament. Així mateix, per corregir les pèrdues per trencaments, cal parar atenció a aspectes com la manipulació, l’embalatge, l’emmagatzematge i el transport per part del personal o dels clients.

Minves desconegudes

Són aquelles per a les quals no hem pogut trobar-ne l’origen tot i poder identificar-les. En general, aquestes són causades per errors administratius, ja sigui per una mala gestió en ordenar productes, o per una mala gestió al moment de comptabilitzar i registrar l’inventari. Quan es tracta d’errors humans, es recomana fer servir eines automatitzades que ens permetin controlar amb precisió la nostra producció i la traçabilitat dels nostres productes.

Consells per reduir minves a la indústria alimentària

A més del malbaratament d’aliments que representen, les minves són un dels factors que més afecten la rendibilitat de les empreses de la indústria alimentària, per la qual cosa és important tenir un bon sistema de control. Aquestes són algunes recomanacions per reduir minves a la indústria alimentària:

 • Implementació d’un software: gestió automàtica d’entrada i sortida de mercaderies a magatzems, control de qualitat en temps real i traçabilitat.
 • Millorar els processos de seguretat dins del magatzem: D’aquesta manera, els supervisors podran revisar i controlar millor els treballadors i els processos que segueixin.
 • Cura detallada i supervisió de la cadena de distribució: Per evitar pèrdues, és fonamental seguir tots els processos de la cadena de distribució. Des que el producte compleix els estàndards de qualitat establerts fins que es trasllada al magatzem i es col·loca la mercaderia.
 • Controlar la disposició adequada de la mercaderia: És important que el supervisor tingui un bon control sobre la data de venciment del producte i verifiqui que no hi hagi danys.
 • Reutilització d’aliments: Troba noves maneres de fer servir els ingredients que ja tens per ampliar el menú sense comprar-ne més.

Controlar les minves amb una APP

Total Food Control és un software de traçabilitat alimentària desenvolupat per professionals de la indústria alimentària. Aquesta APP disposa de diversos mòduls amb què podràs controlar la recepció, producció i lliuraments dels teus productes. Està pensat perquè els teus empleats puguin fer-lo servir des de qualsevol dispositiu i lloc adaptat a la seva funció dins de l’empresa per tenir un control de les matèries primeres, dates de caducitat i els estocs mínims.

Les empreses que ja usen aquest software de traçabilitat han aconseguit reduir les minves en un 22% i disminuir la pèrdua d’estoc en un 15%. A més, pots provar aquesta APP completament gratis durant 10 dies per veure si s’adapta a la teva empresa.

Aconsegueix la teva prova gratuïta de Total Food Control!: CLICK AQUÍ

L’eficiència de l’inventari del restaurant

Podem dir que amb el pas del temps, la inversió més gran que es realitza en un restaurant és en l’estoc i l’inventari. Aprendre a gestionar-lo correctament és indispensable per evitar que es produeixin pèrdues. Això significa que s’han de fer seguiments de tots els articles per evitar que el menjar es deteriori sense arribar a fer-lo servir i garantir que tot es mantingui en perfectes condicions. A continuació us expliquem tot el que heu de saber per fer un bon control d’inventari.

Tipus d’inventaris a restaurants

Per norma general, podem diferenciar dos tipus d’inventaris al sector de la restauració. El primer és l’inventari físic, que es pot fer servir en tot tipus de negoci. El segon és l’inventari permanent, que sol fer-se servir en grans superfícies com els hotels.

Inventari físic

S’executa un cop al final del mes i consisteix a calcular manualment l’estoc de l’empresa, creant una llista completa de tot allò emmagatzemat, especificant les unitats de cada producte. Se sol utilitzar com a base una llista a part, en què s’inclouen tots els ingredients utilitzats per preparar els plats que se solen servir. Realitzar aquest inventari és important per a:

 • Descobrir si hi ha hagut pèrdues.
 • Confirmeu la rotació dels productes.
 • Descobrir béns de capital antiquats o obsolets.

Inventari permanent

Aquest sistema de control tracta de tenir en compte les variacions d’estoc de manera immediata, per la qual cosa és molt útil per al control del dia a dia del magatzem. Implica un seguiment continu de l’inventari i gairebé sempre es fa a través de sistemes digitals. Les seves característiques principals són:

 • Estadístiques d’estoc a temps real.
 • Detecció immediata de moviments al magatzem gràcies al comptatge automàtic.
 • Poder repetir automàticament les comandes als proveïdors.

Digitalització de l’inventari amb un software de control

Usar un software per gestionar el teu inventari t’ajudarà a fer un seguiment dels articles més usats, fer comandes ràpidament, classificar productes i molt més. Total Food Control és un software de traçabilitat alimentària amb múltiples funcions dissenyat pels experts en seguretat alimentària de Proacciona. Implementar-ho a la teva empresa et proporcionarà els avantatges següents:

 1. Generar arbres de traçabilitat automàticament cap endavant i cap enrere.
 2. Mòduls de compres, vendes i produccions per a cada lloc de treball.
 3. Controla tots els processos de la cadena de producció alimentària.
 4. Consulta la informació des de qualsevol dispositiu i lloc.
 5. Controla les minves en estoc, emmagatzematge i producció còmodament.

A més, pots obtenir una prova gratuïta de 10 dies fent CLICK AQUÍ

Com es pot fer un bon control d’inventari?

 • Utilitza un mètode de primeres entrades, primeres sortides, cosa que garanteix que les existències o els ingredients més antics s’utilitzin abans que els articles frescos per reduir el deteriorament.
 • Els controls d’inventari freqüents són importants, ja que això ajuda a controlar millor els nivells d’existències en fer comandes.
 • Es recomana que tots els empleats estiguin capacitats per saber fer el control d’inventari, ja que tot aquest pes no pot recaure sobre una sola persona.
 • No oblidis fer un seguiment del malbaratament d’aliments per assegurar-te que els teus nivells d’inventari siguin correctes.
 • Reajusta el menú i els plats en funció de les teves xifres de vendes, i si un plat amb prou feines es ven, és possible que hagis de canviar-lo per un altre.
 • Tenir un espai ben organitzat és clau per optimitzar el control d’inventari, emmagatzemar adequadament els ingredients i poder identificar allò que necessites ràpidament.